Termeni și condiții


Ultima actualizare: 25 iulie 2017

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții („Termeni”, „Termeni și condiții”) înainte de a utiliza site-ul web one.ro („Serviciul”) operat de One United Properties („noi”, „noi” sau „noștri”) .

Accesul și utilizarea serviciului dvs. sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor Termeni. Acești Termeni se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea serviciului sunteți de acord să respectați acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a termenilor, atunci nu puteți accesa Serviciul.

Conturi

Când creați un cont la noi, trebuie să ne furnizați informații corecte, complete și actuale în mod constant. Nerespectarea acestui fapt constituie o încălcare a Termenilor, ceea ce poate duce la închiderea imediată a contului dvs. din serviciul nostru.

Sunteți responsabil pentru protejarea parolei pe care o utilizați pentru a accesa serviciul nostru și pentru orice activități sau acțiuni sub parola dvs., indiferent dacă parola dvs. este cu serviciul nostru sau cu un serviciu terț.

Sunteți de acord să nu dezvăluiți parola unei terțe părți.Trebuie să ne anunțați imediat după ce ați luat la cunoștință de orice încălcare a securității sau utilizare neautorizată a contului dvs.

Proprietate intelectuală

Serviciul și conținutul său original, caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a One United Properties și a licențiatorilor săi.

Serviciul este protejat de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi atât ale României, cât și ale țărilor străine.

Mărcile comerciale nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil scris al One United Properties.

De asemenea, sunteți de acord să nu faceți inginerie inversă sau să nu compilați niciuna dintre tehnologiile de service asociate serviciului nostru.

Link-uri către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține linkuri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de One United Properties.

One United Properties nu are control și nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricărui site web sau servicii ale unor terțe părți.

Totodată, recunoașteți și sunteți de acord că One United Properties nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau bazarea pe un astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Vă sfătuim cu tărie să citiți termenii, condițiile și politicile de confidențialitate a oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

Rezilierea

Putem închide sau suspenda contul dvs. imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, pentru orice motiv, inclusiv fără limitare, dacă încălcați Termenii.

La reziliere, dreptul dvs. de a utiliza serviciul va inceta imediat. Dacă doriți să vă reziliați contul, puteți pur și simplu să întrerupeți utilizarea serviciului.

Toate prevederile Termenilor care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii, vor supraviețui rezilierii, incluzând, fără limitare, dispozițiile privind proprietatea, renunțarea la garanție, despăgubirea și limitarea răspunderii.

Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să protejați One United Properties, licențiatorul și licențiatorii acestuia, precum și angajații acestora, contractanții, agenții, ofițerii și directorii, de la și împotriva oricăror cereri, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri sau datorii și cheltuielile (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocatului), care rezultă din a) utilizarea și accesul dvs. la serviciu, de către dvs. sau orice persoană care utilizează contul și parola dvs., sau b) încălcarea acestor termeni.

Limitare a răspunderii

Directorii, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații One United Properties nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru orice daune indirecte, accidentale, speciale, consecutive sau punitive, inclusiv fără limitare, pierdere de profituri, date, utilizare, fond comercial sau alte pierderi intangibile, care rezultă din (i) accesul dvs. sau utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau utiliza serviciul; (ii) orice comportament sau conținut al oricărei terțe părți asupra serviciului; (iii) orice conținut obținut de la serviciu; și (iv) accesul neautorizat, utilizarea sau modificarea transmisiilor sau a conținutului dvs., indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delict (inclusiv neglijență) sau orice altă teorie juridică, indiferent dacă am fost sau nu informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă se constată că un remediu stabilit a eșuat din scopul său esențial.

Declinare de responsabilitate

Utilizarea de către dvs. a serviciului este exclusiv pe riscul dumneavoastră. Serviciul este furnizat pe „CA ATARE” și „DUPĂ CUM ESTE DISPONIBIL”.

Serviciul este furnizat fără garanții de niciun fel, fie expres sau implicit, incluzând, dar fără a se limita la, garanții implicite de comercializare, adecvare în vederea unui anumit scop, neîncălcare sau curs de performanță.

Filialele, afiliații și licențiatorii One United Properties nu garantează că a) Serviciul va funcționa neîntrerupt, sigur sau disponibil în orice moment sau locație; b) orice erori sau defecte vor fi corectate; c) Serviciul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare; sau d) rezultatele utilizării serviciului vor satisface cerințele dumneavoastră.

Toate planurile, randarile, imaginile, materialele grafice si schitele prezentate pe site-ul one.ro, au strict caracter informativ, iar [Devoltatorul] le poate în mod unilateral modifica, inlocui si/sau retrage in orice moment: a) la discretia sa, fara notificare prealabila cat și b) in functie de conditiile impuse prin autorizatia/autorizatiile de construire corespunzatoare.

Imaginile existente pe site-ul one.ro privind mobilierul, randarile, combinatia de culori pentru interior și exterior, ferestrele, ușile, corpurile de iluminat, dotarile, amenajările interioare și peisagistice, aleile, terasele, balcoanele si oricare alte imagini prezentate pe site-ul one.ro nu reprezintă o oferta ferma de a contracta, nu angajeaza raspunderea One United Properties si pot diferi (chiar si in mod substantial) in comparatie cu proprietatile efectiv livrate clientilor.

Finisajele, mobilierul (daca este cazul), respectiv toate dotarile finale ale apartamentelor si proiectului – așa cum vor fi livrate cliențior - vor fi cele agreate cu Dezvoltatorul în scris, in cadrul promisiunilor de vanzare sau a contractelor de vanzare.

Excluderi

Fără a limita generalitatea celor de mai sus și fără a aduce atingere oricărei alte prevederi a acestor termeni, în niciun caz One United Properties nu va fi răspunzător față de dvs. sau de orice altă persoană pentru orice pierdere sau daună indirectă, incidentală, consecințială, specială, punitivă sau exemplară rezultată din , legată de sau referitoare la utilizarea de către dvs. a serviciului, a acestor Termeni, a obiectului acestor Termeni, a rezilierii acestor Termeni sau altfel, incluzând, dar nelimitându-se la vătămare corporală, pierderi de date, afaceri, piețe, economii, venituri, profituri, utilizare, producție, reputație sau fond comercial, anticipate sau nu, sau pierderi economice, în conformitate cu orice teorie a răspunderii (indiferent dacă este vorba de contract, delict, răspundere strictă sau orice altă teorie, lege sau echitate), indiferent de orice neglijență, altă culpă sau acțiuni greșite (inclusiv fără a se limita la neglijență gravă și încălcare fundamentală) de către One United Properties sau de orice persoană pentru care este responsabil One United Properties și chiar dacă One United Properties a fost informat despre posibilitatea producerii unei astfel de pierderi sau daune.

Legea aplicabilă

Acești Termeni vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România, fără a ține cont de prevederile sale de conflict de legi.

Eșecul nostru de a aplica vreun drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerat renunțarea la aceste drepturi.

În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este considerată invalidă sau inexecutabilă de către o instanță, celelalte dispoziții ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare.

Acești termeni constituie întregul acord dintre noi cu privire la serviciul nostru și înlocuiesc orice acorduri anterioare pe care le-am putea încheia între noi cu privire la serviciu

Acești Termeni constituie întregul acord dintre noi cu privire la Serviciul nostru și înlocuiesc și înlocuiesc orice acorduri anterioare pe care le-am putea încheia între noi cu privire la Serviciu.

Schimbări

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești termeni în orice moment.

Dacă o revizuire este importantă, vom încerca să oferim o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte ca orice termen nou să intre în vigoare.

Ceea ce constituie o schimbare materială va fi stabilit la propria noastră discreție. Continuând să accesați sau să utilizați serviciul nostru după ce aceste revizuiri intră în vigoare, sunteți de acord cu termenii revizuiți.

Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, vă rugăm să încetați să utilizați serviciul.

Politica de confidențialitate și politica privind cookie-urile

Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate și Politica privind cookie-urile. Sunteți de acord că acestea fac parte din acești termeni. Trebuie să citiți Politica noastră de confidențialitate și Politica privind cookie-urile înainte de a utiliza Serviciul.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești termeni, vă rugăm să ne contactați.

Loading...