Relații investitori


PDF
22 Septembrie 2021 • Raport curent One United Properties
Situatia inregistrarii la RC Bucuresti a hotararilor AGOA si AGEA din 10.09.2021
PDF
20 Septembrie 2021 • Raport curent One United Properties
Plata dividend 2020
PDF
20 Septembrie 2021 • Raport curent One United Properties
Tranzacții management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014
PDF
10 Septembrie 2021 • Raport curent One United Properties
Hotărâri AGOA și AGEA 10 septembrie 2021
PDF
6 Septembrie 2021 • Raport curent One United Properties
Disponibilitatea înregistrării videoconferinței pentru analiști și investitori privind rezultatele pentru S1 2021
PDF
3 Septembrie 2021 • Raport curent One United Properties
Aport în natură a acțiunilor deținute de acționari ai One United Properties S.A.
PDF
2 Septembrie 2021 • Raport curent One United Properties
Disponibilitate vot online AGOA si AGEA 10.09.2021/11.09.2021
PDF
30 August 2021 • Raport curent One United Properties
H1 2021 Results Investor & Analyst Call Presentation (EN only)
PDF
30 August 2021 • Raport curent One United Properties
Disponibilitate raport semestrial S1 2021
PDF
24 August 2021 • Raport curent One United Properties
Anunț videoconferință - 30 august 2021
PDF
20 August 2021 • Raport curent One United Properties
Convocator completat privind Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a acționarilor societății - 10-11 septembrie 2021
PDF
20 August 2021 • Raport curent One United Properties
Intenția de constituire a unei noi clase de acțiuni cu vot multiplu în capitalul social al Societății
PDF
19 August 2021 •
Completare convocator - One United Properties AGOA - AGEA - 10-11 septembrie 2021
PDF
2 August 2021 • Raport curent One United Properties
Tranzacții efectuate de membrii executivi ai Consiliului de Administratie ai Societatii
PDF
30 Iulie 2021 •
Convocator privind Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a acționarilor societății - 10-11 septembrie 2021
PDF
30 Iulie 2021 • Raport curent One United Properties
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor One United Properties S.A. pentru data de 10 septembrie 2021
PDF
26 Iulie 2021 • Raport curent One United Properties
Acord de finanțare de 78 de milioane de euro pentru proiectul One Cotroceni Park
PDF
13 Iulie 2021 • Raport curent One United Properties
Tranzacții efectuate de către persoane cu resposabilități de conducere și de către persoane care au o strânsă legătură cu aceasta
PDF
7 Iulie 2021 • Raport curent One United Properties
Tranzacții efectuate de către persoane cu resposabilități de conducere și de către persoane care au o strânsă legătură cu aceasta
PDF
1 Iulie 2021 • Raport curent One United Properties
Încheiere antecontract pentru cumpărarea unui teren
PDF
22 Iunie 2021 • Raport curent One United Properties
Contract de vânzare-cumpărare pentru cumpărarea unui teren
Loading...