Relații investitori

Majorare capital social 2022


Selectează țara

Vă rugăm să selectați țara din care accesați site-ul în caseta de mai jos și să citiți anunțul înainte de a decide dacă doriți să accesați informațiile prezentate.

DECLARAȚIE GENERALĂ CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATE – IMPORTANT

VERSIUNEA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI ESTE PUSĂ LA DISPOZIȚIE PE ACEST SITE DE CĂTRE ONE UNITED PROPERTIES S.A. („EMITENTUL”) CU BUNĂ-CREDINȚĂ ȘI DOAR ÎN SCOP INFORMATIV.

ACESTE DOCUMENTE NU SUNT ADRESATE ȘI NU SUNT DESTINATE PERSOANELOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PERSOANELOR REZIDENTE SAU CARE SE AFLĂ ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI AR ÎNCĂLCA ORICE LEGE SAU REGULAMENT APLICABIL.

Acest material nu constituie și nu formează parte dintr-o ofertă sau propunere de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare în Statele Unite ale Americii sau în orice jurisdicție în care asemenea oferte nu sunt legale („Teritoriile Excluse”). Orice valori mobiliare emise în legătură cu o ofertă nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, cu modificările ulterioare („Legea privind Valorile Mobiliare”), astfel cum a fost modificată sau potrivit oricăror legi aplicabile privind valorile mobiliare ale oricărui stat, provincie, teritoriu, regiune sau jurisdicție din Statele Unite ale Americii. În consecință, asemenea valori mobiliare nu vor putea fi oferite, vândute, revândute, preluate, exercitate, face obiectul renunțării, transferate, livrate sau distribuite, direct sau indirect, în sau către Statele Unite ale Americii sau orice altă jurisdicție, dacă în acest fel s-ar încălca legile relevante sau ar fi nevoie de înregistrarea acestor valori mobiliare în jurisdicția respectivă.

Acest material este distribuite în Regatul Unit numai către și este destinat numai persoanelor care sunt investitori calificați („investitori calificați”) în sensul articolului 2(e) din Regulamentul privind Prospectul care, de asemenea: (i) au experiență profesională în chestiuni legate de investiții care intră sub incidența articolului 19 alineatul (5) din Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul”); sau (ii) care intră sub incidența articolului 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin; sau (iii) cărora le poate fi comunicat în mod legal în alt mod (toate aceste persoane fiind denumite împreună „persoane relevante”). Valorile mobiliare care fac obiectul acestui material sunt disponibile în Regatul Unit numai pentru, și orice invitație, ofertă sau acord de cumpărare sau de achiziționare în alt mod a acestor valori mobiliare va fi încheiat numai cu persoanele relevante. Aceste materiale și conținutul lor sunt confidențiale și nu trebuie distribuite, publicate sau reproduse (integral sau parțial) sau divulgate de către destinatari către orice altă persoană din Regatul Unit. Orice persoană din Regatul Unit care nu este o persoană relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest Prospect sau pe oricare parte din conținutul lui.

Oferta care face obiectul acestor materiale nu a fost aprobată sau licențiată de Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite („UAE”), Autoritatea pentru Valori Mobiliare și Mărfuri din UAE și/sau orice altă autoritate relevantă de acordare a licențelor în UAE, inclusiv orice autoritate emitentă constituită în conformitate cu legile și reglementările oricăreia dintre zonele libere stabilite și care funcționează pe teritoriul UAE, în special Autoritatea pentru Servicii Financiare Dubai („DFSA”), o autoritate de reglementare a Centrului Financiar Internațional Dubai („DIFC”). Oferta care face obiectul acestor materiale nu constituie o ofertă publică de unități în UAE, DIFC și / sau orice altă zonă liberă în conformitate cu Legea societăților comerciale, Legea federală nr. 8 din 1984 (astfel cum a fost modificată) sau Regulile piețelor DFSA, în consecință sau în alt mod. Valorile mobiliare care fac obiectul ofertei din prezentul material nu pot fi oferite publicului din UAE și/sau din oricare dintre zonele libere. Acestea pot fi oferite și emise numai unui număr limitat de investitori din UAE sau din oricare dintre zonele sale libere care se califică drept investitori sofisticați în conformitate cu legile și reglementările relevante ale UAE sau ale zonelor libere în cauză. Niciunul dintre Emitent sau intermediar ofertei care face obiectul acestui material („Intermediarul”) nu este un broker licențiat, dealer, consilier de investiții sau financiar consilier în temeiul legislației din UAE și/sau din zonele libere stabilite și care operează în UAE, în special, DFSA o autoritate de reglementare a DIFC și niciunul dintre Emitent sau Intermediar nu furnizează în UAE și/sau în oricare dintre zonele libere care operează în UAE, orice servicii de brokeraj, consultanță în investiții sau consultanță financiară.

Documentele sunt adresate și destinate exclusiv destinatarilor acestei ofertei, respectiv, în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Emitentului ținut de către Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 20 mai 2022.

În cazul în care nu vă este permis, din cauza restricțiilor legale aplicabile, să vizualizați documentele puse la dispoziție pe acest site sau dacă există o îndoială cu privire la un asemenea acces în vederea vizualizării acestor documente din perspectiva restricțiilor legale aplicabile, vă rugăm să părăsiți această pagină web. Aceste documente nu se vor dezvălui sau transmite, distribui ori trimite în orice alt mod în sau către Statele Unite ale Americii sau orice altă jurisdicție în care asemenea oferte sau vânzări nu ar fi legale.

Confirmarea înțelegerii și acceptare a disclaimer-ului

Declar că nu mă aflu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și că nu sunt rezident sau nu mă aflu în altă jurisdicție în care accesarea acestor materiale nu ar fi legală, și sunt de acord cu faptul că nu voi transmite sau trimite în alt mod documentele conținute de acest site către nicio persoană din Statele Unite ale Americii sau din orice alt teritoriu unde o asemenea faptă ar încălca legea națională sau regulamentele aplicabile.

Am citit și am înțeles declarația generală cu privire la responsabilitate de mai sus. Înțeleg că acest lucru îmi poate afecta drepturile și sunt de acord să respect acești termeni. Confirm faptul că, din perspectiva restricțiilor legale aplicabile, mi se poate permite accesul la versiunile electronice ale documentelor.

 

Având în vedere restricțiile legale, pentru accesarea acestor materiale vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail investors@one.ro și să solicitați transmiterea formularului de angajament pus la dispoziție de Emitent în acest sens.

În această secțiune, investitorii pot găsi toate informațiile legate de operațiunea din 2022 de majorare a capitalului social al One United Properties S.A., aprobată prin decizia Consiliului de Administrație al Companiei din 05.05.2022. Operațiunea de majorare a capitalului social se realizează în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei din data de 26.04.2022.

Conform deciziei Consiliului de Administrație, Compania va emite în operațiunea de majorare a capitalului 330.017.986 de acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 RON / acțiune. Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape. Prima etapă o reprezintă subscrierea pe baza drepturilor de preferință, iar în a doua se va desfășura plasamentul privat. Calendarul detaliat al operațiunii este prezentat mai jos:

EvenimentData
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință27.06.2022 – 27.07.2022
Publicarea raportului despre încheierea Etapei 128.07.2022
Etapa 2: plasament privatStabilită printr-o decizie separată a Consiliului de Administrație

În prima etapă, investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. Pentru a subscrie o nouă acțiune, sunt necesare 7,8 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

Pe lângă drepturile deținute, investitorii vor trebui, de asemenea, să plătească prețul aprobat de Consiliul de Administrație și stabilit în Prospect:

  • în timpul primei etape, valoarea maximă a prețului de subscriere pentru o acțiune nouă va fi de 1,42 RON („Prețul Maxim de Subscriere”); prețul final de emisiune pentru o acțiune nouă subscrisă în timpul primei etape va fi anunțat la momentul finalizării Plasamentului Privat („Prețul Final de Subscriere”); și

  • în timpul celei de-a doua etape, prețul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administrație, ținând cont de prețul de subscriere stabilit în cadrul Plasamentului Privat, dar care nu va fi mai mic decât Prețul Final de Subscriere.

Drepturile de preferință cu simbol ONER01, au fost încărcate în conturile acționarilor în data de 23.05.2022.

Conform deciziei Consiliului de Administrație al Companiei, drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate.


Q&A Privind operațiunea de majorare a capitalului social

One United Properties efectuează operațiunea de majorare a capitalului social pentru a diversifica baza de acționari, pentru a crește lichiditatea și pentru a atrage capital în vederea extinderii în continuare a portofoliului.

Capitalul nou obținut va fi investit cu prioritate în noi dezvoltări, în conformitate cu portofoliul solid existent al companiei, în timp ce poziția actuală de numerar va fi utilizată pentru a accelera livrarea dezvoltărilor în curs. One United Properties se află în prezent în negocieri avansate pentru zece dezvoltări viitoare, precum și în stadii incipiente de discuții sau negocieri pentru alte peste 20 de dezvoltări.

Cele zece dezvoltări aflate în prezent în negocieri avansate se concentrează, în principal, pe proprietăți rezidențiale pentru venituri medii și medii spre mari. În cazul în care vor fi semnate, aproximativ 10.000 de apartamente, cu o suprafață construibilă brută de peste 1 milion de metri pătrați deasupra solului, ar urma să fie dezvoltate pe aceste terenuri de către One United Properties în următorii șapte ani. După ce vor fi dezvoltate, aceste dezvoltări ar putea genera pentru One United Properties o valoare brută de dezvoltare de peste 2,3 miliarde de euro și un potențial profit brut de 900 de milioane de euro. Aproximativ 10% din dezvoltare ar urma să fie reprezentată de birouri și spații comerciale. Compania se concentrează să investească cu prioritate în București, unde se află cea mai mare parte a pipeline-ului.

Compania va emite până la 330.017.986 de acțiuni noi la un preț maxim de subscriere de 1,42 lei pe acțiune, din care 0,2 lei pe acțiune reprezintă valoarea nominală a acțiunii.

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26 din 5 mai 2022 (disponibilă AICI) și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 9 iunie 2022 (disponibilă AICI), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) nr. 62 din data de 26 aprilie 2022 (punctele 51 și 61, disponibile AICI), au aprobat majorarea capitalului social cu suma de până la 66.003.597,2 lei (valoare nominală) prin emiterea a până la 330.017.986 de acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune și o valoare nominală totală de 66.003.597,2 lei.

Da, în conformitate cu decizia AGEA nr. 51 din 26 aprilie 2022 și Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 26 din data de 5 mai 2022 și Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 27 din data de 9 iunie 2022, actuala majorare a capitalului social va fi efectuată cu exercitarea drepturilor de preferință.

În conformitate cu decizia AGEA menționată mai sus, retragerea drepturilor de preferință ale acționarilor este posibilă numai în măsura în care emisiunea de acțiuni are loc în urma conversiei obligațiunilor convertibile (ceea ce nu este cazul în cadrul actualei operațiuni de majorare a capitalului social).

În plus, chiar dacă acționarii fondatori și majoritari ar fi putut decide în timpul AGEA să efectueze operațiuni de majorare a capitalului social cu ridicarea drepturilor de preferință ale acționarilor, o astfel de decizie nu a fost luată deoarece aceștia au considerat că investitorilor care au decis să investească în creșterea societății ar trebui să li se permită să își mențină participația în cadrul acesteia.

După aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România („ASF”) și publicarea prospectului pe site-ul ONE, www.one.ro, operațiunea de majorare a capitalului social va fi organizată în două etape:

  • Etapa 1: o lună pentru exercitarea drepturilor de preferință ale acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății deținut de Depozitarul Central Român cu data de înregistrare 20 mai 2022. Datele exacte pentru Etapa 1 vor fi furnizate în prospectul aprobat de ASF. Prețul de subscriere pentru o (1) acțiune în cadrul Fazei 1 se realizează la un preț maxim de 1,42 lei, în conformitate cu aprobarea emisă în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 9 iunie 2022.

Vă rugăm să rețineți că subscrierile din Etapa 1 se vor face la prețul maxim, care ar putea să nu fie prețul final. Acest lucru înseamnă că, după închiderea Etapelor 1 și 2, One United Properties va anunța piața care a fost prețul final pe acțiune pentru Etapa 1. În cazul în care prețul din Etapa 1 va fi stabilit ca fiind mai mic decât prețul maxim, atunci compania va returna investitorilor diferența dintre prețul maxim și prețul final.

  • Etapa 2: acțiunile nesubscrise în Faza 1 descrisă mai sus vor fi oferite prin intermediul unui plasament privat. Prețul de subscriere în cadrul plasamentului privat, precum și datele între care va avea loc vor face obiectul unei decizii a Consiliului de Administrație al Societății.

Orice acțiuni noi rămase nesubscrise după plasamentul privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație care va lua act de rezultatele finale ale majorării capitalului social.

Da. Având în vedere că scopul principal al Societății este acela de a atrage capital, cu obiectivul principal de a asigura portofoliul solid existent, conducerea nu exclude nicio opțiune viabilă de accesare a finanțării, mai ales dacă această opțiune ar putea fi mai benefică pentru toți acționarii.

În cazul în care conducerea Societății va decide să continue majorarea capitalului social prin emiterea de Obligațiuni Convertibile, piața va fi informată printr-un raport curent cu privire la termenii și prevederile unei astfel de operațiuni.

Într-un astfel de scenariu, investitorii care au subscris în Etapa 1 a majorării capitalului social, după încheierea perioadei de subscriere de 30 de zile, vor primi drepturi ONER02. Aceste drepturi vor fi vizibile în portofoliul de tranzacționare, iar aceste drepturi se vor transforma, după finalizarea operațiunii și înregistrarea acesteia la instituțiile competente, în acțiuni ONE nou emise. După ce investitorul subscrie în Etapa 1, acesta nu mai trebuie să facă nimic altceva. Drepturile ONER02 se vor transforma automat în acțiuni noi ONE și vor fi vizibile direct în aplicația de tranzacționare și în evidențele Depozitarului Central după finalizarea întregii operațiuni de majorare a capitalului social. Încheierea operațiunii de majorare a capitalului social va avea loc la o dată care va fi decisă de Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare.

Prețul maxim pe o acțiune ONE în Etapa 1 a operațiunii de majorare a capitalului social este de 1,42 lei. În plus, un acționar trebuie să dețină 7,8 drepturi de preferință pentru a subscrie o (1) acțiune nouă ONE. Prețul final pe acțiune va fi stabilit după închiderea Etapei 1 și a Etapei 2. În cazul în care prețul final este diferit de prețul maxim, diferența va fi returnată în conturile investitorilor.

Prețul per acțiune ONE în Etapa 2 va fi stabilit printr-o decizie separată a Consiliului de Administrație.

În Etapa 1 a operațiunii de majorare a capitalului social pot participa acționarii care dețineau acțiuni ONE la data de 20 mai 2022.

În Etapa 2 a operațiunii de majorare a capitalului social pot participa investitori instituționali locali și internaționali, investitori calificați și până la 149 de investitori de retail selectați. Vă rugăm să rețineți că o sumă minimă de subscriere va fi stabilită pentru toți investitorii care doresc să participe în plasamentul privat.

Băncile internaționale de investiții care asistă One United Properties în cadrul majorării capitalului social vor fi responsabile de identificarea investitorilor care vor participa la plasamentul privat. Dacă dvs. sau fondul dvs. sunteți interesat să participați la plasamentul privat, ne puteți trimite un e-mail la adresa investors@one.ro. Vă rugăm să rețineți că în cadrul plasamentului privat se va aplica o sumă minimă de subscriere.

În cazul unei majorări de capital, acționarilor li se oferă drepturi de preferință, astfel încât acționarii existenți să aibă prioritate în vederea participării la noua rundă de finanțare, pentru a menține aceeași participație în cadrul societății ca înainte de majorare, reflectată ca procent din acțiunile deținute.

În urma AGEA din data de 26 aprilie 2022, Consiliul de Administrație al Societății a aprobat majorarea capitalului social al One United Properties cu un număr maxim de 330.017.986 de acțiuni noi, reprezentând acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune.

Pentru subscrierea unei acțiuni noi, în perioada de exercitare a drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 7,8 drepturi de preferință (dacă este cazul, cu orice rotunjire aplicabilă conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

ONER01 reprezintă drepturile de preferință pentru viitoarea operațiune de majorare a capitalului social, care au fost încărcate la data de 23 mai 2022 în conturile acționarilor care dețineau acțiuni ONE la data de înregistrare de 20 mai 2022.

După închiderea fiecărei etape a majorării capitalului social, conturile investitorilor care au participat vor fi încărcate cu drepturi ONER02. După înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social la instituțiile competente – Registrul Comerțului, ASF și Depozitarul Central, drepturile ONER02 se vor transforma automat în acțiuni ONE. Nu este nevoie ca investitorii să efectueze vreo acțiune în acest sens. Vă rugăm să rețineți că drepturile ONER02 nu sunt tranzacționabile.

Nu, nici drepturile de preferință ONER01 și nici ONER02 nu vor fi tranzacționate.

Pentru deținătorii de drepturi ONER01, puteți fie să le utilizați pentru a subscrie acțiunile nou emise, fie să decideți să nu subscrieți. În cazul din urmă, drepturile ONER01 vor fi retrase din contul dvs. de tranzacționare după ce se va încheia perioada de subscriere de 30 de zile pentru Etapa 1.

Pentru deținătorii de drepturi ONERO2, acestea se vor transforma automat în acțiuni ONE, după finalizarea tuturor procedurilor de majorare a capitalului social.

Dacă ați primit drepturi de preferință, aveți două opțiuni:

  • Dacă doriți să participați la majorarea de capital prin care puteți cumpăra acțiuni ONE, puteți utiliza drepturile pentru a cumpăra acțiuni noi (pentru a subscrie o acțiune nouă, o persoană trebuie să dețină 7,8 drepturi de preferință);

  • Dacă nu doriți să participați la majorarea de capital, puteți decide să nu vă folosiți drepturile. Dacă alegeți să nu subscrieți acțiunile nou emise, drepturile ONER01 vor fi retrase din contul dumneavoastră de tranzacționare după încheierea perioadei de subscriere de 30 de zile pentru Etapa 1.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți vinde sau transfera drepturile dumneavoastră către alte persoane. Drepturile nesubscrise vor fi anulate și nu vor fi oferite compensații.

Nu, nu vă puteți vinde drepturile de preferință. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Este foarte important să înțelegem că există doar o diluție procentuală și nu o diluție a valorii reale. Deoarece noii bani vor fi investiți în noi dezvoltări, valoarea societății după majorarea de capital va crește cu valoarea noilor bani. Prin urmare, nu există o diluție a valorii reale.

În ceea ce privește diluția procentuală, dacă ați primit drepturi de preferință și decideți să subscrieți la operațiunea de majorare a capitalului social utilizând toate drepturile ONER01, atunci nu veți fi diluat procentual.

Dacă dețineți în prezent acțiuni ONE și nu veți subscrie în baza drepturilor de preferință, atunci veți fi diluat procentual în mod proporțional. Prin urmare, dacă, ipotetic, un investitor deținea 1% (25.741.402 acțiuni) din One United Properties înainte de operațiunea de majorare a capitalului social, după încheierea operațiunii, considerând că toate acțiunile sunt subscrise, atunci investitorul respectiv va deține 0,8864% din noul capital social al ONE, dar de la o valoare mai mare care include numerarul obținut în cadrul majorării de capital, astfel încât valoarea reală a participației de 0,8864% va fi de fapt aceeași cu valoarea participației de 1% de dinainte majorării de capital, având în vedere noua valoare a companiei, majorată cu valoarea noului numerar.

Investitorii care dețin acțiuni ONE în Secțiunea I a Depozitarului Central (cei care nu și-au transferat acțiunile într-un cont de brokeraj) pot subscrie numai prin intermediul BRK Financial Group prin transmiterea în perioada de subscriere, în format fizic sau electronic, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă calificată, a Formularului de subscriere în original, însoțit de dovada plății și de documentele prevăzute în prezentul prospect. Intermediarul va confirma, printr-un e-mail de confirmare, primirea formularului de subscriere semnat electronic și trimis prin e-mail.

Investitorii care dețin acțiuni ONE în Secțiunea II a Depozitarului Central (conturi globale – cei care și-au transferat acțiunile ONE într-un cont de brokeraj sau care au cumpărat acțiuni direct prin intermediul unui broker) vor putea subscrie prin intermediul oricărui broker autorizat de ASF.

Investitorii care dețin acțiuni ONE în Secțiunea III a Depozitarului Central (conturile participanților) vor subscrie direct la sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.

Plasamentul privat va fi efectuat după Etapa 1, datele exacte între care va avea loc acest plasament privat făcând obiectul unei decizii separate a Consiliului de Administrație.

Având în vedere că scopul majorării capitalului social este atragerea unei structuri diversificate de investitori instituționali, plasamentul privat s-ar putea desfășura pe o perioadă mai lungă, estimarea actuală fiind ca plasamentul privat să fie finalizat la sau în jurul datei de 1 noiembrie 2022.

Prin urmare, există posibilitatea ca majorarea capitalului social să se extindă pe o perioadă mai lungă, iar investitorii care au participat în Etapa 1 a majorării capitalului social să nu-și poată vinde participația din cauza faptului că aceste acțiuni nu sunt înregistrate în cadrul instituțiilor competente. Vă rugăm să rețineți că acțiunile nou emise pot fi înregistrate la instituțiile competente - Registrul Comerțului, ASF, Depozitarul Central - numai după ce operațiunea completă de majorare a capitalului (adică Etapa 1 și Etapa 2) se încheie.

Depinde de etapa în care participați.

În cazul în care participați la Etapa 1, vă rugăm să rețineți că acțiunile pe care le-ați subscris nu pot fi înregistrate la instituțiile competente până când Etapa 2, plasamentul privat, nu este încheiată. Vă rugăm să rețineți că cerința legală pentru finalizarea majorării de capital social este de 12 luni de la Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății de autorizare a majorării de capital, care a fost emisă în data de 5 mai 2022. Prin urmare, există probabilitatea ca, dacă subscrieți acțiuni în etapa 1 de majorare a capitalului social, să nu puteți tranzacționa sau să dispuneți de aceste acțiuni până când acestea nu sunt înregistrate la instituțiile competente – Registrul Comerțului, la ASF și la Depozitarul Central.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați și întrebarea 20 de mai sus.

În cazul în care participați în Etapa 2, atunci procesul de înregistrare a acțiunilor nou emise la instituții va dura, în medie, între 3-4 săptămâni după încheierea Etapei 2, însă sub rezerva unor întârzieri sau amânări în funcție de factori externi care pot să nu depindă de societate.

Dacă subscrieți în Etapa 1 a operațiunii de majorare a capitalului social, după încheierea perioadei de subscriere de 30 de zile, veți primi drepturi ONER02. Aceste drepturi vor fi vizibile în portofoliul dvs. de tranzacționare, iar aceste drepturi se vor transforma, după finalizarea operațiunii și înregistrarea acesteia la instituțiile competente, în acțiuni ONE nou emise. După ce subscrieți în Etapa 1, nu trebuie să mai faceți nimic altceva. Drepturile ONER02 vor fi transformate automat în noi acțiuni ONE și vor fi vizibile direct în aplicația dumneavoastră de tranzacționare și în evidențele Depozitarului Central.

Nu, nu veți putea vota în cadrul unei AGA pe baza acțiunilor subscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social până când aceste acțiuni nu vor fi înregistrate la Registrul Comerțului, la ASF și la Depozitarul Central.

Nu, nu veți avea dreptul la dividende pe baza acțiunilor subscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social dacă data de înregistrare a dividendelor este anterioară datei la care acțiunile sunt înregistrate la Registrul Comerțului, ASF și Depozitarul Central.

Puteți găsi pe site-ul nostru, în secțiunea Majorare de capital, toate informațiile și documentele legate de operațiunea de majorare de capital.

Pentru mai multe informații despre activitatea ONE la BVB și materiale privind Relația cu Investitorii, vă rugăm să accesați secțiunea Relații Investitori a site-ului.

În cazul în care aveți alte întrebări legate de majorarea de capital, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Investitorii la adresa investors@one.ro.

Notă: Aceste informații au fost furnizate de echipa de Relații cu Investitorii a One United Properties. Aceste informații nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic și au doar rolul de a oferi răspunsuri rapide și utile în ceea ce privește operațiunea de majorare a capitalului social, fără a oferi niciun fel de consultanță cu privire la modul în care ar trebui să fie plasate investițiile sau în baza cărora o persoană ar trebui să decidă dacă ar trebui să facă o investiție sau nu. Acest Q&A nu face parte din documentele juridice pe baza cărora se va efectua majorarea capitalului social. Pentru informații suplimentare privind termenii și condițiile de majorare a capitalului social, vă rugăm să consultați deciziile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, referitoare la majorarea capitalului social, precum și Prospectul și documentele ulterioare elaborate în acest sens.

Loading...