Pe 28 septembrie 2022, One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA).

În cadrul AGA, acționarii au aprobat, printre altele, și situațiile financiare auditate pentru primele șase luni ale anului 2022, distribuirea primei tranșe din dividendele pentru 2022, distribuirea de acțiuni gratuite în proporție de o acțiune gratuită pentru fiecare trei acțiuni deținute, precum și modificări multiple aduse Actului Constitutiv.

„În numele Consiliului de Administrație al One United Properties, aș dori să mulțumesc tuturor acționarilor noștri pentru participarea activă la ședința de ieri, în cadrul căreia am aprobat toate punctele de pe ordinea de zi. În timp ce piețele globale se confruntă cu o furtună, suntem mândri că One United Properties continuă să facă performanță și să ofere rezultate constante acționarilor noștri. În plus, poziția noastră puternică de numerar ne permite să continuăm să implementăm politica de plăți semestriale de dividende. Pe de altă parte, modificările aduse Actului Constitutiv vor aduce îmbunătățiri în funcționarea Consiliului de Administrație al One United Properties, sporind în același timp responsabilitatea membrilor Consiliului prin formalizarea mandatelor de 1 an”,

a declarat Victor Căpitanu, co-CEO și membru executiv al Consiliului de Administrație, care a prezidat AGA.

În primele șase luni ale anului 2022, One United Properties a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 675,9 milioane de lei, în creștere cu 56% față de aceeași perioadă a anului 2021. Profitul brut a crescut mai mult decât dublu față de anul precedent, ajungând la 389,8 milioane de lei, în timp ce profitul net a crescut cu 136%, însumând 347,8 milioane de lei. Deși a realizat investiții continue, Grupul și-a menținut o poziție de numerar puternică de 467,5 milioane de lei (situație la 30 iunie 2022, înainte de majorarea capitalului social cu aporturi în numerar care a fost finalizată în august 2022 și a adus companiei 253,7 milioane de lei) și un indicator loan-to-value de 25%.

În AGOA din 28 septembrie, acționarii au aprobat plata unui dividend în valoare de 36,1 milioane de lei, ceea înseamnă 0,013 lei pe acțiune, care va fi plătit pe 3 noiembrie către acționarii care dețin acțiuni ONE la data de 18 octombrie. Politica de dividende a One United Properties include plata acestora pe o bază semestrială, prima tranșă fiind aprobată în luna septembrie a anului, pe baza rezultatelor semestriale auditate, iar a doua tranșă aprobată în aprilie, odată cu raportul anual auditat.

Mai mult, în cadrul AGEA s-a aprobat încorporarea a aproximativ 87% din primele rezultate în urma operațiunii de majorare a capitalului social, care a avut loc în perioada 27 iunie – 3 august. În consecință, acționarii care dețin acțiuni ONE la data de înregistrare din 3 noiembrie vor primi o acțiune gratuită pentru fiecare trei acțiuni deținute. Data plății acțiunilor gratuite este 4 noiembrie.

Alte puncte de pe ordinea de zi au vizat modificările aduse Actului Constitutiv, în special cele legate de funcționarea, precum și de prerogativele Consiliului de Administrație al One United Properties. Cel mai important, acționarii au aprobat ca mandatele acordate membrilor Consiliului de Administrație să fie de un an, cu posibilitatea ca aceștia să fie realeși.
Acționarii One United Properties și-au putut exprima voturile în cadrul AGA personal și online, folosind soluția eVote, care a transmis atât ședințele ordinare, cât și cele extraordinare în timp real.


Loading...