One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, înregistrează o cifră de afaceri consolidată de 419 milioane de lei în T1 2024, o scădere cu 5% față de T1 2023.

Profitul brut a ajuns la 183,8 milioane de lei, o creștere de 3% comparativ cu anul precedent, în timp ce profitul net s-a ridicat la 157,3 milioane de lei, o majorare cu 4% față de T1 2023.

„Primele trei luni ale anului 2024 au fost marcate de o performanță financiară solidă pentru One United Properties. Rezultatele primului trimestru al anului stabilesc o bază solidă pentru 2024 și sunt în concordanță cu obiectivele noastre strategice și financiare pentru acest an. Suntem deosebit de mulțumiți de progresul semnificativ al lucrărilor de construcții în cadrul tuturor dezvoltărilor noastre. Acest progres a contribuit la o mai bună reflectare a eforturilor excepționale ale echipei noastre de vânzări din ultimele 15 luni, așa cum se vede în marja netă din vânzările rezidențiale, care a ajuns la 39% pentru T1 2024. În privința planurilor pentru perioada următoare, ne concentrăm în continuare pe menținerea ritmului de creștere. Avem încredere că planul nostru strategic privind oferta de produse și extinderea afacerii nu numai că va satisface nevoile clienților noștri, dar va aduce și valoare substanțială acționarilor noștri”,

a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Veniturile din segmentul rezidențial au atins 306,4 milioane de lei în T1 2024, înregistrând o scădere de 7% în comparație cu anul anterior. Cu toate acestea, venitul net (profitul) din vânzările proprietăților rezidențiale a înregistrat o creștere de 16%, ajungând la 119,5 milioane de lei. Această majorare a fost determinată, în principal, de recunoașterea veniturilor din noile dezvoltări la care construcția a început în 2022 și 2023 și care au înregistrat un progres semnificativ al lucrărilor, dar și de evoluția a vânzărilor și pre-vânzărilor unităților rezidențiale. Ca urmare, marja netă a crescut semnificativ de la 30,8% în T1 2023 la 39% în T1 2024.

Veniturile din chirii, care includ veniturile generate de divizia comercială și veniturile din serviciile către chiriași, au înregistrat o creștere anuală de 22%, ajungând la 38,5 milioane de lei în T1 2024. Acest efect a fost determinat de veniturile provenite din întregul portofoliu, dar în special din One Cotroceni Park, unde chiriașii au continuat să se mute în cursul anului 2023.

Grupul a încheiat T1 2024 cu o poziție solidă de numerar de 339,6 milioane de lei, în scădere cu 19% de la începutul anului, ca urmare a plății primei tranșe a dividendului pentru 2023, în valoare de 37,9 milioane de lei, coroborată cu o activitate semnificativă de dezvoltare. Valoarea brută de dezvoltare a clădirilor aflate în construcție a depășit 1,2 miliarde de euro în T1 2024.

„Rezultatele financiare pentru T1 2024 subliniază reziliența și adaptabilitatea modelului de afaceri al One United Properties și valoarea pe termen lung pe care o generăm pentru stakeholderi. Profitul semnificativ pe care l-am obținut reflectă abordarea noastră strategică de a gestiona fluctuațiile pieței și de a capitaliza oportunitățile de creștere. Cererea continuă excepțională pentru proprietățile noastre, în special pentru One Lake District și One Lake Club, precum și creșterile semnificative ale veniturilor din segmentul comercial demonstrează poziționarea eficientă pe piață și angajamentul nostru față de calitate. Obiectivul nostru pentru restul anului este să continuăm să valorificăm practicile noastre de vârf în dezvoltarea sustenabilă din această industrie, pentru a ne consolida și mai mult poziția de lider pe piață și pentru a crește în continuare randamentul acționarilor”,

a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

Indicatorul loan-to-value brut a rămas stabil la 29% la sfârșitul lui T1 2024, neschimbat față de finele anului 2022, demonstrând o sănătate financiară solidă și un grad de îndatorare redus în comparație cu alte companii similare din Europa. Datoria netă s-a situat la 774,6 milioane de lei, reprezentând 15% din totalul activelor, care au fost de 5,1 miliarde de lei.

Pentru anul 2024, One United Properties a bugetat o cifră de afaceri de 1,75 miliarde de lei și un profit brut de 617,5 milioane de lei.


Loading...