One United Properties S.A. informează piața cu privire la disponibilitatea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2020 al Companiei.

Raportul poate fi accesat la următorul link.

Raportul își propune să ofere tuturor stakeholderilor Companiei o perspectivă și un punct de referință asupra aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță din anul precedent IPO-ului de la Bursa de Valori București. Decizia de a publica primul Raport de Sustenabilitate face parte dintr-o strategie mai amplă pe care One United Properties a început să o implementeze în decembrie 2021, după anunțul aderării la UN Global Compact. Începând cu anul viitor, One United Properties va publica anual un Raport de Sustenabilitate – Membru executiv al Consiliului de Administrație, Victor Căpitanu.


Loading...